Phát Triển Bản Thân

Có Tiền Thì Thiền Sẽ Tốt Hơn?

có tiền thì thiền sẽ tốt hơn?

Câu nói “Có Tiền thì Thiền sẽ tốt hơn”. Ý nói rằng ta đừng quá “ham muốn” với cảm giác dễ chịu, bình an khi thiền. Ta cần quay lại cuộc sống để tích các Parami của mình. Khi các Parami của mình càng đầy, thiền sẽ càng nhổ được nhiều bất tịnh, càng tinh tấn, càng an. Mỗi năm, ta Thiền 1 khóa 10 ngày Vipassana + Phục vụ 1 khóa 10 ngày Vipassana. Thời gian còn lại, ta trở về cuộc sống thường nhật tiếp tục tu tập & phục vụ và tích lũy Parami. 

– Với những ai chưa đến với Vipassana, hãy thu xếp thật nhanh chóng để đến với Vipassana.

– Với những ai đã đến với Vipassana, hãy tiếp tục tinh tấn với Vipassana.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *